Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:08
Brzy
-Na Shledanou-

:07:12
-Bude to vynikající.
-Nejela bys radši na Jamajku?

:07:16
-V žádném pøípadì. Nic není jako domov.
-Koukej na toho...

:08:02
Vynikající start do dovolené.
:08:04
Až se usušíš, bude ti líp.
:08:09
Když jsme odcházeli, ten oheò nehoøel.
:08:13
-Jak to mᚠs ramenem?
-Nevím. Je jako zmrazené.

:08:32
Udìlám kafe a ty jdi pro døíví.
:08:35
Možná,
že bychom to mìli vzít hodnì pomalu.

:08:38
Vzpomínᚠsi, jak jsme se sem dostali?
:08:42
Já se vrátím dolù k mostu a pùjdu po
našich stopách.


náhled.
hledat.