Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:01
Možná, že bychom mìli zkusit toho švába.
:26:19
Snad sis opravdu nemyslel,
že to bude fungovat?

:26:24
´´Zaklepej tøikrát.´´
:27:20
AMERIÈTÍ
PTÁCI

:27:26
Ptáèci!
:27:35
Vem si to!
:27:37
Tati?
:27:39
-Nevidíš, že se relaxuju?
-Chci ti øíct, co jsem vidìla.

:27:42
K èemu jsem sem šel,
když mì nenecháte relaxovat?

:27:46
Drahoušku, tykvièko,
:27:49
jdi pomoct své matce.
:27:51
Možná, že ty mùžeš relaxovat v domì,
kde straší, ale já ne.

:27:59
Pìkná budova.

náhled.
hledat.