Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:20
AMERIÈTÍ
PTÁCI

:27:26
Ptáèci!
:27:35
Vem si to!
:27:37
Tati?
:27:39
-Nevidíš, že se relaxuju?
-Chci ti øíct, co jsem vidìla.

:27:42
K èemu jsem sem šel,
když mì nenecháte relaxovat?

:27:46
Drahoušku, tykvièko,
:27:49
jdi pomoct své matce.
:27:51
Možná, že ty mùžeš relaxovat v domì,
kde straší, ale já ne.

:27:59
Pìkná budova.
:28:01
Špateá støcaha. Dobrì parkováeí.
:28:16
VÝCHOD ZAKÁZÁN
:28:33
-Adame?
-Tudy, lásko.

:28:47
Nemáte sjednanou návštìvu.
:28:49
-Neumìli jsme ji sjednat.
-Návštìvu k èemu?

:28:51
-Co si pøejete?
-Pomoc?

:28:53
Už ted´? Zemøeli jste pøed dvìma mìsíci a
chcete pomoc.

:28:57
Co to s tím má spoleèného?
:28:59
Budete muset použít všech poukázek na
pomoc D-90.


náhled.
hledat.