Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:02
Každý pøípad je jiný. Nìco vám øeknu.
:31:05
Kdybych byla vìdìla to, co vím dnes,
byla bych se vyhnula své malé nehodì.

:31:14
Maitlandovi. Pár.
:31:16
Vezmìte si pøíruèku
a jdìte do šestého patra.

:31:18
Jé, my jsme ji zapomnìli.
:31:25
Tak pojd´te.
:31:31
Všiahei eovì pøíahozí
muscjí do èckárey èíslo osm.

:31:37
Lct èíslo 409 ea stojáeku tøi.
:31:41
Jak mi to sluší?
Na téhle stranì nejsou zrcadla.

:31:43
-Vypadáte pìknì.
-Pìknì.

:31:45
Dìkuju. Cítil jsem se trochu placatý.
:31:48
ŽÁDOSTI
:31:52
Pctcrsoeova skupiea kc dvcøím èíslo dcvìt.
:32:01
Všiahei eovì pøíahozí do èckárey
èíslo osm.

:32:10
125 let. To nemùže být pravda.
:32:14
Není možné, že by nám to neøekli.
:32:18
Adame, co to je?
:32:25
To je místnost ztracených duší.
:32:27
Místnost pro zahnaná strašidla.
:32:31
Ubožáci.
:32:33
To je konec mrtvých.
:32:36
Všechno stojí v pøíruèce.
:32:38
Jdìte dál.
:32:44
Pìt.
:32:47
Tohle jsou šesté dveøe.
:32:55
Tohle místo je stále divnìjší.

náhled.
hledat.