Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:01
Všiahei eovì pøíahozí do èckárey
èíslo osm.

:32:10
125 let. To nemùže být pravda.
:32:14
Není možné, že by nám to neøekli.
:32:18
Adame, co to je?
:32:25
To je místnost ztracených duší.
:32:27
Místnost pro zahnaná strašidla.
:32:31
Ubožáci.
:32:33
To je konec mrtvých.
:32:36
Všechno stojí v pøíruèce.
:32:38
Jdìte dál.
:32:44
Pìt.
:32:47
Tohle jsou šesté dveøe.
:32:55
Tohle místo je stále divnìjší.
:33:09
Jsme doma!
:33:11
Podívej se na to! Všechno je jiné.
:33:16
Všechen nᚠnábytek je pryè.
:33:19
Jak dlouho jsme tam asi èekali?
:33:21
Tøi mìsíce.
:33:24
Skoro jsem to s vámi už vzdala.
Chystala jsem se odejít.

:33:27
Mám další zákazníky.
:33:29
-Vy jste Junona, naše sociální pracovnice?
-Ano.

:33:32
Hodnotím jednotlivé pøípady a stanovuji,
:33:35
zda je pomoc potøebná,
zasloužená a možná.

:33:38
Máte èas?
:33:39
Ne.
:33:41
-Co neklape?
-Jsme velmi nešt´astní.

:33:44
A co jste oèekávali? Jste mrtví!
:33:47
Chceme se zbavit tìch lidí doma.
Dùm nás stál spoustu práce.

:33:51
Asi by nám nevadilo dìlit se o dùm s lidmi,
kteøí...

:33:54
-By byli trochu jako vy.
-Ano.

:33:56
Ale tihleti!

náhled.
hledat.