Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:00
Lydie, je Connecticut tak nudný?
Telefonoval jsem Maxie Deanovi.

:38:04
Táta našel zpùsob jak vydìlávat,
zatímco já relaxuju. Šla bys od toho?

:38:10
Tvá matka tì zabije až uvidí, žes vyøezala
díry do prostìradel za 300 dolarù.

:38:16
Je to skuteènì stupidní.
Museli jsme se snížit až k prostìradlùm?

:38:20
Mysli se, že to jsou smrtelná roucha.
:38:22
Kvílení je dùležité. Kvílej, jak se má!
:38:42
Bože, jak tu ženskou mùže snášet?
:38:51
Pøestaòte! Proboha, jsem dítì.
:39:02
-Pøipadám si tak hloupá.
-Není to hloupé. Jsme strašidla!

:39:05
Chceš snídat pøíštích 125 let
s touhletou ženskou?

:39:09
Kvílej hlasitìji.
:39:18
Bože mùj!
:39:27
Nemocní. Sexuálnì zvrácení.
:39:29
Dìlejte si ty divné sexuální hrátky
ve vlastní ložnici.

:39:38
Ah, nemají nohy.
:39:51
Jste to vy, kdo se schovává v podkroví?
:39:54
Jsme strašidla!
:39:57
-Jak pod tím vypadáte?
-Nemᚠstrach?


náhled.
hledat.