Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:01
Navrhuji pøípitek na naše odvážné pøátele,
:50:04
kteøí se dali na dálnici a platili mýtné,
aby k nám pøijeli.

:50:07
Pøipíjím na prodej vašich bytù.
:50:11
Lydie, øekni nám nìco o tvých strašidlech.
:50:13
Ne! Tohle téma mì unavilo.
:50:16
Delie, neber si to tak.
:50:18
Radìji bych hovoøila o...
:50:35
Delie, to je roztomilé.
:50:48
Otho, to dìlᚠty?

náhled.
hledat.