Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:00
´´dolù...
1:03:02
´´z mostu pøes Winter River!´´
1:03:07
Je mi jedno, jak to udìláte.
1:03:09
Ale musíte se ted´ Deetzových zbavit!
1:03:13
Moment.
1:03:16
Co budete dìlat?
1:03:19
Abyste je zastrašili.
1:03:21
Chci si být jistá,
že to nebude nìjaká diletantská práce.

1:03:24
Já to zaènu.
1:03:47
To není špatné.
1:03:50
A ted´ ty.
1:03:51
No tak!
1:04:07
Vypadᚠúžasnì.
1:04:09
Bìžte vyèistit barák
a nezapomeòte na fotky a na pøíruèku!

1:04:22
-Trenére?
-Co je?

1:04:25
Já myslím, že jsme tu bouraèku nepøežili.
1:04:27
Jaks to uhádl?
1:04:32
Rodina Maitlandova?
1:04:38
Haló?
1:04:41
-Kde jste?
-Mrtví?

1:04:44
Mrtví jako poleno.
1:04:47
Samozøejmì, že strašidla jsou mrtvá.
1:04:49
Ne, zmizeli. Foukli. Nejsou tu.
1:04:54
-Zesnuli.
-Vy jste taky strašidlo?

1:04:58
Pro vìtšinu jsem strašidlo.

náhled.
hledat.