Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:01
Barbaro?
1:12:04
´´Jak náhlý hrom proráží tmu
1:12:08
´´Jak kouzelný zázrak dìsí blázna
1:12:10
´´Rozpolcuje lidské štìstí
1:12:14
´´Naše strašidlo, naše mrtvola
1:12:17
´´A my vstáváme z mrtvých´´
1:12:28
Pomoc!
1:12:38
Dost už!
1:12:41
´´Ještìrky bìží
1:12:43
´´Satan pad
1:12:45
´´Zakletý do formy skøítka
1:12:48
´´A pohøbení,
mrtví a zavraždìní se probouzejí´´

1:13:36
Co se to s nimi dìje?
1:13:39
Nevím.
1:13:42
Umírají!
1:13:44
Jsou už mrtví. Nic nemohou cítit.
1:13:47
-To není pravda! Podívej se na nì!
-To staèí.

1:13:50
Radši to pøerušíme.
1:13:54
Je mi líto, Charlesi. Pøíliš pozdì.

náhled.
hledat.