Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:36
Co se to s nimi dìje?
1:13:39
Nevím.
1:13:42
Umírají!
1:13:44
Jsou už mrtví. Nic nemohou cítit.
1:13:47
-To není pravda! Podívej se na nì!
-To staèí.

1:13:50
Radši to pøerušíme.
1:13:54
Je mi líto, Charlesi. Pøíliš pozdì.
1:14:04
Kde jste? Pomozte jim, prosím.
1:14:10
Jistì, já jim mùžu pomoct.
Ale ty musíš pomoct mnì.

1:14:14
-Cože?
-Já jsem to, èemu se øíká ilegál.

1:14:16
Chci definitívnì pryè.
A k tomu se musím oženit.

1:14:22
Já jsem si tuhle normu nevymyslel.
Já vlastnì nemám žádná pravidla.

1:14:27
No tak.
1:14:29
Mysli na to, jako na mesalianci.
Oba nìco získáme.

1:14:32
Já budu venku. A ty dostaneš
nejlepší partii od dob Rodolfa Valentina.

1:14:36
-Bude to plichta.
-Dobøe, ale pomoz jim.

1:14:41
Jistì.
1:14:52
Švábidžus.

náhled.
hledat.