Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:04
Kde jste? Pomozte jim, prosím.
1:14:10
Jistì, já jim mùžu pomoct.
Ale ty musíš pomoct mnì.

1:14:14
-Cože?
-Já jsem to, èemu se øíká ilegál.

1:14:16
Chci definitívnì pryè.
A k tomu se musím oženit.

1:14:22
Já jsem si tuhle normu nevymyslel.
Já vlastnì nemám žádná pravidla.

1:14:27
No tak.
1:14:29
Mysli na to, jako na mesalianci.
Oba nìco získáme.

1:14:32
Já budu venku. A ty dostaneš
nejlepší partii od dob Rodolfa Valentina.

1:14:36
-Bude to plichta.
-Dobøe, ale pomoz jim.

1:14:41
Jistì.
1:14:52
Švábidžus.
1:15:02
Zaèíná show.
1:15:20
Pozor, zákazníci!
1:15:33
Vrátil jsem se. Skuteènì se cítím dobøe.
1:15:37
Bez dalšího odkladu,
1:15:41
vítejte ve Winter Riveru!
1:15:43
V Muzeu pøírodní nenasytnosti!
1:15:45
V Památníku znudìného podnikatele.
1:15:47
Pøistupte blíž. Až sem! Vyzkoušejte si sílu.

náhled.
hledat.