All Dogs Go To Heaven
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Charlie, chiar tu eºti.
:20:03
L-am vãzut pe Carface ºi mã strângea de gât.
:20:06
Mã lua de gât de parcã...
O...

:20:10
Bunã Charlie.
Bunã.

:20:15
Charlie, eºti o fantomã.
:20:19
Unde te duci?
:20:25
Ia sculele mele de noapte.
:20:29
Pleacã.
:20:32
Nu sunt o fantomã.
Nu sunt mort.

:20:38
Scãrpinici, nu sunt o fantomã.
Nu sunt mort.

:20:41
Acum taci.
Voi lua mâna de pe gura ta,

:20:45
ºi vei tãcea.
Nu-i aºa?

:20:49
Aºa te vreau, prietene.
:20:51
Vrei sã taci?
Scãrpinici sunt în viaþã. Priveºte!

:20:54
Fantomele au pureci?
Nu...

:20:57
Fantomele nu au pureci.
Aºa este.

:20:59
Charlie, chiar tu eºti.
:21:02
Charlie, am vãzut maºina...
ªtiu.

:21:06
ºi apoi râul.
ªtiu.
...ºi apoi cadavrul tãu.

:21:10
plutind pe apã.
Ce pot spune? Nu mi-a sosit încã timpul.

:21:14
Charlie, sunt atât de fericit sã te vãd.
:21:18
Taci!
Vrei sã afle întreaga lume cã m-am întors?

:21:21
Tu crezi cã sunt mort deci aºa crede ºi Carface.
ªobolanul acela m-a omorât.

:21:24
A încercat sã mã omoare.
Va plãti pentru asta.

:21:27
ªefu, nu vrem sã facem asta.
Ba da.

:21:30
Scãrpinici, întotdeauna am fost creierul.
Nu-i aºa?

:21:33
Când am plecat trebuia sã te duci jos.
Asta e ºeful, ne vom duce jos.

:21:37
Vom sãpa adânc. Nu ne vor gãsi niciodatã.
Nu mã voi ascunde.

:21:41
Operaþiunea a crescut ºi a devenit din ce în ce mai mare.
ªi acum nu vrea sã împartã.

:21:45
Asta e ºefu'.
Putem împãrþi un loc frumos în Himalaia.

:21:49
Au pariuri ºi curse.
ªi ce dacã.

:21:53
Au ºi un oraº numit Tibet.
ªtii tu To Bet [a paria].

:21:56
ªefu am putea lua câteva lame,
câteva capre


prev.
next.