Casualties of War
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:04
Zýrh kaplý bir herifim ben.
Zýrh kaplý bir herifim ben.

:19:10
Zýrh kaplý bir herifim ben.
:19:20
Çavuþ! Çavuþ Meserve, yola iki
kilometre geri dönmeniz gerekiyor.

:19:24
Zýrhlýlar sizi
Ap Thanh'a götürür.

:19:27
Wolf'a kamyonla döneceksiniz.
Birliðiniz orada toplanacak.

:19:31
-Anlaþýldý mý?
-Burada arkaný kollasan iyi olur.

:19:35
Bu köy yalancý. VK barýnaðý.
:19:38
Gitmeden birkaç kafa kýracaðýz.
:19:41
-Merak etme.
-Yakýn bu Allah'ýn belasý yeri.

:19:51
WOLF ÜS KAMPl
:20:20
Ýþte burada. Somyam, somyam!
:20:26
Ne yapacaksýnýz?
:20:28
Kafayý çekip, birkaç fahiþe
becermeye gideceðim.

:20:32
-Bilmiyorum. Çok yorgunum.
-Haydi. Ýzinli miyiz, deðil miyiz?

:20:38
Bir bira versene.
:20:41
-Olmaz. Daha çok getirmeliydin.
-Herife bira ver.

:20:45
-Benim biram.
-Bin pi veririm.

:20:47
-Ýleriyi düþünmeliydin.
-Ben on bin pi veririm.

:20:51
Bir biraya mý?
:20:53
Oreos. Sana bisküvi veririm.
:20:55
-Hala burada olmaný umuyordum.
-Boþversene.

:20:59
Çarpýþma bölgesinde
biraz zaman geçirdik.


Önceki.
sonraki.