Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:03
Hej, to je moje švestka.
:25:26
Tváøíš se poøád tak smutnì.
Jsi nešastnej?

:25:32
Jsem šastnej.
:25:34
Mám prostì takovej oblièej.
:26:07
Nemùžu tì nìjak rozveselit?
:26:49
Teï vypadᚠšastnìjší.
:26:59
Poèkej!

náhled.
hledat.