Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:07
Nemùžu tì nìjak rozveselit?
:26:49
Teï vypadᚠšastnìjší.
:26:59
Poèkej!
:27:01
Zapálím ti ji.
:27:15
Dík.
:27:23
Už jsi šastnìjší?
:27:26
Je to poøád stejný.
:27:28
Byl jsem šastnej i tak.
:27:46
Nejseš nìjak moc namalovanej?

náhled.
hledat.