Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:01
sáhne do kapsy...
:50:06
a povídá: "Až potkáš
dìvèe z Øíma, dej jí to."

:50:11
Na mou duši, je to tak!
Pak zmizel.
Vypaøil se.

:50:19
Byl to Elvis. Král.
:50:26
Pak jsem uvidìl vás
a hned jsem vás poznal.

:50:32
V mžiku mi bylo jasný,
že Elvisùv høeben je pro vás.

:50:42
- Høeben?
- To je Elvisùv høeben.

:50:47
To vám øekl Elvis Presley,
ten mrtvý zpìvák?

:50:57
- Nìco jsem zapomnìl.
- Co?

:51:02
Taky øíkal, že mi máte dát
20 dolarù za doruèení,

:51:06
ale mùžu vzít i deset.
:51:14
To je zábavná historka.
:51:16
Pìkná, ale nevìøím tomu.
:51:21
Tady je deset dolarù
za zajímavou historku.

:51:26
A tady deset,
abyste šel pryè.

:51:55
Dvì kávy, vaše a toho pána.

náhled.
hledat.