Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:02
Vìdìl jsem, kde to je.
Každej to tu ví.

:49:06
Prej a ho vysadím nìkde
poblíž. Vtom mì to trklo.

:49:09
Zrovna tehdy.
:49:13
Ten hlas jsem znal.
:49:16
Byl to král.
:49:18
Král?
:49:21
Byl to Elvisùv hlas.
:49:22
- Elvise Presleyho?
- Jako že tu s vámi sedím.

:49:27
Jedu po Elvisovì bulváru
a zastavím pøed Gracelandem.

:49:32
Bùh je mùj svìdek,
byl to on. A byl malej.

:49:37
Mladej a krásnej
jako v šestapadesátým.

:49:42
A pak mi øekl:
:49:47
"Ode dneška za rok mi prokážeš službu."
:49:52
A já: "To je jasný.
:49:56
Jen øeknìte jakou."
:49:58
Povídá... s tím svým úsmìvem...
:50:01
sáhne do kapsy...
:50:06
a povídá: "Až potkáš
dìvèe z Øíma, dej jí to."

:50:11
Na mou duši, je to tak!
Pak zmizel.
Vypaøil se.

:50:19
Byl to Elvis. Král.
:50:26
Pak jsem uvidìl vás
a hned jsem vás poznal.

:50:32
V mžiku mi bylo jasný,
že Elvisùv høeben je pro vás.

:50:42
- Høeben?
- To je Elvisùv høeben.

:50:47
To vám øekl Elvis Presley,
ten mrtvý zpìvák?

:50:57
- Nìco jsem zapomnìl.
- Co?


náhled.
hledat.