Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:01
"GRACELANDEM OBCHÁZÍ DUCH"
:48:06
Mám vám doruèit
dùležitou zprávu.

:48:15
Ten veèer, už to bude rok,
:48:17
jsem se vracel do Memphisu,
:48:20
poøád jsem míjel stopaøe.
:48:23
Divný bylo,
že vypadali všichni stejnì.

:48:29
Jak jsem se blížil
k Memphisu, stál tam další.

:48:36
Zastavil jsem, otevøely
se dveøe a stopaø nasedl.

:48:39
Sedìl tam vedlì mì
a najednou øekl:

:48:42
"Díky, žes mi zastavil."
:48:46
Slyším ten jeho slušòáckej hlas...
:48:48
Byl mi povìdomej,
ale netušil jsem odkud.

:48:55
U Memphisu ho chci vysadit.
:48:59
Chtìl do Gracelandu.
:49:02
Vìdìl jsem, kde to je.
Každej to tu ví.

:49:06
Prej a ho vysadím nìkde
poblíž. Vtom mì to trklo.

:49:09
Zrovna tehdy.
:49:13
Ten hlas jsem znal.
:49:16
Byl to král.
:49:18
Král?
:49:21
Byl to Elvisùv hlas.
:49:22
- Elvise Presleyho?
- Jako že tu s vámi sedím.

:49:27
Jedu po Elvisovì bulváru
a zastavím pøed Gracelandem.

:49:32
Bùh je mùj svìdek,
byl to on. A byl malej.

:49:37
Mladej a krásnej
jako v šestapadesátým.

:49:42
A pak mi øekl:
:49:47
"Ode dneška za rok mi prokážeš službu."
:49:52
A já: "To je jasný.
:49:56
Jen øeknìte jakou."
:49:58
Povídá... s tím svým úsmìvem...

náhled.
hledat.