Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:08
Kde to jsem?
1:05:20
Vy? Co tu dìláte?
1:05:23
Ani nevím, kdo vlastnì jsem.
1:05:34
Promiòte...
1:05:36
Vy promiòte, sleèno.
1:05:38
Vyprávìla jsem jí to, promiòte.
1:05:42
Vy promiòte.
1:05:46
Asi jsem na špatné adrese.
1:05:51
Radši pùjdu.
1:06:03
DeeDee! Probuï se!
Rychle!

1:06:06
Vidíš?
1:06:09
Co mì budíš?
1:06:17
Teprv jsem usnula
1:06:21
Mùžu z toho mít infarkt.

náhled.
hledat.