Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:03
DeeDee! Probuï se!
Rychle!

1:06:06
Vidíš?
1:06:09
Co mì budíš?
1:06:17
Teprv jsem usnula
1:06:21
Mùžu z toho mít infarkt.
1:07:25
Dobrejtro.
1:07:33
... do nemocnice Memorial.
1:07:36
Policie hledá tøi ozbrojené tøicátníky,
dva bílé a jednoho èerného

1:07:41
A nyní poèasí. Dnes bude horko a vlhko...
1:07:50
Fakt je nechceš?
1:07:53
Opravdu ne.
1:07:55
- Fakt?
- Prosím!

1:07:57
Èasopisy moc stojej a já
pojedu takovou dálku...


náhled.
hledat.