Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:25
Dobrejtro.
1:07:33
... do nemocnice Memorial.
1:07:36
Policie hledá tøi ozbrojené tøicátníky,
dva bílé a jednoho èerného

1:07:41
A nyní poèasí. Dnes bude horko a vlhko...
1:07:50
Fakt je nechceš?
1:07:53
Opravdu ne.
1:07:55
- Fakt?
- Prosím!

1:07:57
Èasopisy moc stojej a já
pojedu takovou dálku...

1:08:04
Ty peníze za pokoj...
1:08:09
Potøebuješ peníze!
1:08:12
- Já ti dlužím.
- Vem si je.

1:08:17
- 200... ne!
- Jen ber!

1:08:25
Co to bylo? Výstøel?
1:08:28
Asi osmatøicítka.
1:08:38
Pojï, vypadnem z tý díry.

náhled.
hledat.