Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:04
Ty peníze za pokoj...
1:08:09
Potøebuješ peníze!
1:08:12
- Já ti dlužím.
- Vem si je.

1:08:17
- 200... ne!
- Jen ber!

1:08:25
Co to bylo? Výstøel?
1:08:28
Asi osmatøicítka.
1:08:38
Pojï, vypadnem z tý díry.
1:09:15
"ZTRACENI VE VESMÍRU"
1:09:25
Bordel zasranej!

náhled.
hledat.