Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:43
Díky.
1:10:46
Do prdele!
1:10:55
Já nevím.
1:10:58
Nìkterý dny se tak
prostì vyvbìj.

1:11:01
Všichni hledaj práci.
1:11:04
Celý mìsto je snad nezamìstnaný.
1:11:09
Co breèíš?
1:11:11
Mᚠkliku, žes
dìlal aspoò doteïka.

1:11:26
A že ti prchla stará...
1:11:29
Co ti mám na to øíct!
1:11:32
Vra se do Anglie,
nebo z který prdele to jsi.

1:11:36
Tam nemaj dost ženskejch?
1:11:44
Nebejt ji, ani nebydlím
v tomhle posraným mìstì.


náhled.
hledat.