Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:01
Všichni hledaj práci.
1:11:04
Celý mìsto je snad nezamìstnaný.
1:11:09
Co breèíš?
1:11:11
Mᚠkliku, žes
dìlal aspoò doteïka.

1:11:26
A že ti prchla stará...
1:11:29
Co ti mám na to øíct!
1:11:32
Vra se do Anglie,
nebo z který prdele to jsi.

1:11:36
Tam nemaj dost ženskejch?
1:11:44
Nebejt ji, ani nebydlím
v tomhle posraným mìstì.

1:12:01
Co je to s tebou, Elvisi?
1:12:05
Neøíkej mi Elvis!
1:12:07
Když ti nejde z huby mý jméno,
1:12:09
zkus tøeba Carl Perkins junior.
1:12:14
Tam tìm taky neøíkám
Sam a Dave, že jo?

1:12:17
Já náhodou jsem Dave.
1:12:23
Jmenuje se Dave.
1:12:26
Ale dobrý. Nic se nedìje
1:12:55
Nic se nedìje.
1:12:57
Do prdele!
Co s tím blbneš, Elvisi?


náhled.
hledat.