Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:01
Ten krám je nabitej?
1:13:07
Kurva, je to nabitý!
1:13:10
Do prdele, co blbneš?
1:13:14
Není to nádhera?
1:13:17
Možná s ní
odbouchnu domácího.

1:13:22
Nìkam to schovej.
1:13:24
Tady není žádnej domácí.
1:13:30
Tak pøestaò!
Chovᚠse jak debil!

1:13:41
Všichni odevzdat
bouchaèky u baru!

1:13:48
Elvisi, ty kreténe!
Co je to s tebou?

1:14:04
Tuhle bylo v televizi,
že Èíòani jedí makaróny.

1:14:12
Není to divný,
když maj tu svou èínu?

1:14:20
Neslyšel jsem o tom.
Nìjak mi to uniklo.

1:14:26
Šel jsem kolem a vidím, že uklízíte,
1:14:30
tak mì napadlo: co takhle dát se ostøíhat.
1:14:35
To je prvnì,
co mì støíháte veèer.

1:14:39
Normálnì to nedìlám,
pøíštì pøijïte ve dne.

1:14:59
Bacha!

náhled.
hledat.