Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:04
Tuhle bylo v televizi,
že Èíòani jedí makaróny.

1:14:12
Není to divný,
když maj tu svou èínu?

1:14:20
Neslyšel jsem o tom.
Nìjak mi to uniklo.

1:14:26
Šel jsem kolem a vidím, že uklízíte,
1:14:30
tak mì napadlo: co takhle dát se ostøíhat.
1:14:35
To je prvnì,
co mì støíháte veèer.

1:14:39
Normálnì to nedìlám,
pøíštì pøijïte ve dne.

1:14:59
Bacha!
1:15:07
To bude ona.
Nìco pro tebe mám.

1:15:15
- Hallo?
- Wille? Tady Ed.

1:15:17
- Ede! Co se dìje?
- Jsem u Shades

1:15:21
Tvùj kámoš Elvis tu
vyšiluje s bouchaèkou.

1:15:24

1:15:29
Jo, slyšel jsem, že vás všechny vyrazili.
1:15:31

1:15:35
Víš co?
1:15:38
Radši pøijï a odveï si ho,
než bude prùser.

1:15:42

1:15:43
Možná vem nìkoho s sebou.
1:15:46
S kým?
1:15:47
Nevím, s nìkým z rodiny.
1:15:50
Koho, do prdele??
1:15:52
Tøeba jeho šváru Charlieho.

náhled.
hledat.