Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:02
Já vím, že jo.
1:26:06
To bude dobrý.
1:26:13
... a "Domino".
1:26:17
Je 2.17 a máme tu další
vìc ze Sun Studios

1:26:23
pøímo od krále!
Ano, Elvis Presley.

1:26:27
a mùj ranní hit
"Blue Moon"!

1:26:36
To je pro tebe, Elvisi.
1:26:39
To ti teda dìkuju.
1:27:26
Hergot!
Potøebuju novou uniformu.

1:27:30
Tahle je odraná. Koukej.
1:27:32
Udìlej to jako já.
1:27:34
Kup si ji za svý u Lanskyho.
1:27:40
Víš, co se øíká?
Šaty dìlaj èlovìka.

1:27:46
A ta èepice! Jsi jak
šimpanz s komáøímá nohama.

1:27:59
Tady v Memphisu je 2.20.

náhled.
hledat.