Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:26
Hergot!
Potøebuju novou uniformu.

1:27:30
Tahle je odraná. Koukej.
1:27:32
Udìlej to jako já.
1:27:34
Kup si ji za svý u Lanskyho.
1:27:40
Víš, co se øíká?
Šaty dìlaj èlovìka.

1:27:46
A ta èepice! Jsi jak
šimpanz s komáøímá nohama.

1:27:59
Tady v Memphisu je 2.20.
1:28:03
Je libo moøské potvùrky?
1:28:07
Máme tu fungl nový
podnik, jménu už znáte:

1:28:11
Škeble hnedle...
1:28:13
Škeble hnedle!
1:28:17
... podle vlastních receptù ...
1:28:19
- Vypni ten krám.
- Tady Tad Tyler....

1:28:22
Škeble hnedle!
1:28:38
Pozor, Wille Robinsone!
1:28:40
Drž hubu! Ahoj, šváro!
1:28:45
Tahne ti s huby.
Cos to pil? Benzín?

1:28:52
Nìco bych potøeboval.
1:28:55
Jsme... Jsme v maléru
1:28:59
a musíme se uklidit,
než se rozední.


náhled.
hledat.