Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:03
Je libo moøské potvùrky?
1:28:07
Máme tu fungl nový
podnik, jménu už znáte:

1:28:11
Škeble hnedle...
1:28:13
Škeble hnedle!
1:28:17
... podle vlastních receptù ...
1:28:19
- Vypni ten krám.
- Tady Tad Tyler....

1:28:22
Škeble hnedle!
1:28:38
Pozor, Wille Robinsone!
1:28:40
Drž hubu! Ahoj, šváro!
1:28:45
Tahne ti s huby.
Cos to pil? Benzín?

1:28:52
Nìco bych potøeboval.
1:28:55
Jsme... Jsme v maléru
1:28:59
a musíme se uklidit,
než se rozední.

1:29:04
Malér!
1:29:07
Už zase!
1:29:09
Všechno má svý meze,
Wille Robinsone!

1:29:12
Prosím tì.
1:29:15
- Jen na chvilku.
- Ale sestøe ani muk!

1:29:21
Ani slovo.
1:29:24
- Pokoj 22.
- Ten pokoj?

1:29:27
Ten.
1:29:33
A nedìlejte kravál.
1:29:35
Díky.
1:29:38
Díky moc.
Budu si to pamatovat.

1:29:44
Do prdele!
Promiòte!

1:29:48
Jsi samej prùser!
1:29:51
Jako že je mìsíc na nebi.
1:29:57
Neudìlal jsem to schválnì.

náhled.
hledat.