Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:29:04
Malér!
1:29:07
Už zase!
1:29:09
Všechno má svý meze,
Wille Robinsone!

1:29:12
Prosím tì.
1:29:15
- Jen na chvilku.
- Ale sestøe ani muk!

1:29:21
Ani slovo.
1:29:24
- Pokoj 22.
- Ten pokoj?

1:29:27
Ten.
1:29:33
A nedìlejte kravál.
1:29:35
Díky.
1:29:38
Díky moc.
Budu si to pamatovat.

1:29:44
Do prdele!
Promiòte!

1:29:48
Jsi samej prùser!
1:29:51
Jako že je mìsíc na nebi.
1:29:57
Neudìlal jsem to schválnì.
1:30:02
Nezlobte se!
1:30:09
Budeš to muset uklidit.
1:30:51
Kde je tu sakra svìtlo?

náhled.
hledat.