Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:02
Nezlobte se!
1:30:09
Budeš to muset uklidit.
1:30:51
Kde je tu sakra svìtlo?
1:31:04
Tady.
1:31:14
Hergot, Charlie! Jsem
rád, že mì nestøíháš.

1:31:41
Nemaj tu televizi?
1:31:51
Wille, na co je ten øetìz?
1:31:54
Jsi v sadomasochistickým pokoji.

náhled.
hledat.