Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:31:04
Tady.
1:31:14
Hergot, Charlie! Jsem
rád, že mì nestøíháš.

1:31:41
Nemaj tu televizi?
1:31:51
Wille, na co je ten øetìz?
1:31:54
Jsi v sadomasochistickým pokoji.
1:32:00
Fakt?
1:32:07
Proboha, už je tu zase!
1:32:11
Já se toho chlapa nezbavím.
1:32:15
Otoè to, Charlie,
je mi z toho na blití!

1:32:29
Tamhle je židle.
1:32:50
Kurva, proè
musí bejt všude!

1:32:55
Tohle je èernej hotel, èerná
ètvr, èerný chlápci v recepci.


náhled.
hledat.