Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:35:00
Víš, než si z tebe ten
poskok zaèal utahovat,

1:35:06
nikdy mì nenapadlo,
že jsi Will Robinson,

1:35:11
jako ten kluk
ze "Ztraceni ve vesmíru".

1:35:15
Nabeton, Einsteine!
1:35:19
Co je "Ztraceni ve vesmíru"?
1:35:22
Vole, to bylo...
1:35:28
Copak v Anglii nemaj televizi?
1:35:32
- Perfektní vìc!
- Pitomost.

1:35:37
O bílejch blbounech
na jiný planetì.

1:35:41
Co tam ten robot mlel:
"Pozor, Wille Robinsone!"

1:35:46
A ten nasládlej profesor
nebo co...

1:35:50
- Dr. Smith.
- Jo, dr. Smith.

1:35:58
A taky June Lockhartová, Lassieho máma.
1:36:05
Ta Robinsonovic rodinka...
1:36:09
Jako Robinson Crusoe, víš?
1:36:14
A ten kluk se jmenoval
Will Robinson.

1:36:19
Tenhle skvost americký
kultury mi unikl.

1:36:22
Tos o moc nepøišel.
1:36:26
Tobì se ten poøad nelíbil?
1:36:31
Patøil k mým oblíbeným.
1:36:34
To sedí!
1:36:41
Pøesnì tak se cejtím tady
s váma dvìma bledulema.

1:36:48
Ztracenej ve vesmíru.
1:36:52
Do prdele!
1:36:57
Do hajzlu, Wille!
Zase ty rasistický kydy?


náhled.
hledat.