Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:05
Ta Robinsonovic rodinka...
1:36:09
Jako Robinson Crusoe, víš?
1:36:14
A ten kluk se jmenoval
Will Robinson.

1:36:19
Tenhle skvost americký
kultury mi unikl.

1:36:22
Tos o moc nepøišel.
1:36:26
Tobì se ten poøad nelíbil?
1:36:31
Patøil k mým oblíbeným.
1:36:34
To sedí!
1:36:41
Pøesnì tak se cejtím tady
s váma dvìma bledulema.

1:36:48
Ztracenej ve vesmíru.
1:36:52
Do prdele!
1:36:57
Do hajzlu, Wille!
Zase ty rasistický kydy?

1:37:02
My si nevybrali, že budem
bílí. Že jo, Charlie?

1:37:10
Jo... teda ne!
1:37:18
Do prdele!
1:37:25
Prodavaè Di Anunzio byl
vážnì zranìn

1:37:30
a pøevezen
do nemocnice Memorial.

1:37:34
Policie hledá tøi ozbrojené
tøicátníky, dva bílé a jednoho èerného.

1:37:38
Jsou velmi nebezpeèní. A nyní poèasí...

náhled.
hledat.