Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:37:02
My si nevybrali, že budem
bílí. Že jo, Charlie?

1:37:10
Jo... teda ne!
1:37:18
Do prdele!
1:37:25
Prodavaè Di Anunzio byl
vážnì zranìn

1:37:30
a pøevezen
do nemocnice Memorial.

1:37:34
Policie hledá tøi ozbrojené
tøicátníky, dva bílé a jednoho èerného.

1:37:38
Jsou velmi nebezpeèní. A nyní poèasí...
1:38:21
Kde to jsme?
1:38:27
Hergot!
1:38:30
Já doufal, že se mi to
všechno jen zdálo.

1:38:46
Johnny! Kam asi jela DeeDee?
1:38:49
Já nevím.
1:38:52
Øíkala nìco o kámošce
v Natchezu.

1:38:58
Kde je Natchez?

náhled.
hledat.