Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:38:21
Kde to jsme?
1:38:27
Hergot!
1:38:30
Já doufal, že se mi to
všechno jen zdálo.

1:38:46
Johnny! Kam asi jela DeeDee?
1:38:49
Já nevím.
1:38:52
Øíkala nìco o kámošce
v Natchezu.

1:38:58
Kde je Natchez?
1:39:01
V Louisiane?
1:39:04
Ne, v Mississippi,
myslím.

1:39:09
Dole na øece.
1:39:16
Je to bída!
Zrovna pøed výroèím svatby!

1:39:28
Hele, Charlie,
musím ti nìco øíct ...

1:39:34
Já a DeeDee... nikdy
jsme se vlastnì nevzali.

1:39:40
Co?
1:39:43
- Nepochlubila se mi!
- Já si ji chtìl vzít.

1:39:49
Ale znᚠDeeDee. Vždycky
øíkala: Uvidíme, jak se to vyvine.

1:39:56
To je fór!

náhled.
hledat.