Mystery Train
prev.
play.
mark.
next.

1:05:04
Sigurno neæeš te èasopise?
1:05:06
Ne, zaista.
1:05:08
Sigurno?
- Molim te!

1:05:11
Jer, kao, èasopisi su skupi i, kao, mogu
ih èitati u vlaku, ili na stanici...

1:05:18
Ovaj, Luisa...
1:05:20
U vezi novca za sobu...
1:05:22
Pa, ovaj...
- Novac?

1:05:23
O, u redu!
Treba ti novac?

1:05:26
Ne, ja tebi trebam dati...
- Uzmi.

1:05:29
200? Ne...
- Uzmi!

1:05:37
Je li to bio pucanj?
1:05:40
Možda je .38-ica.
1:05:50
Hajdemo iz ovog grada.
1:06:25
IZGUBLJENI U SVEMIRU
1:06:36
Jebem ti sranje!

prev.
next.