Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:00:42
Smeæe.
:00:45
Sve o èemu sam mislila cele
nedelje je smeæe.

:00:47
Jednostavno ne mogu da
prestanem da mislim o tome.

:00:50
Kakva vrsta misli o smeæu?
:00:53
Ja samo--
:00:54
Razmišljala sam šta
æe se desiti...

:00:57
sa svim ovim ðubretom.
:00:59
Mislim, imamo ga baš puno.
:01:03
Jednog dana neæemo imati
gde da smestimo sav taj otpad.

:01:07
Poslednji put
kada sam se oseæala ovako...

:01:11
je kada je ona barka bila nasukana...
:01:14
i plutala oko ostrva,
i niko nije znao za to.

:01:19
- Da li se seæas toga?
- Da, seæam se.

:01:23
Da li imate neku ideju
šta je moglo da aktivira tu vašu brigu?

:01:27
Da.
:01:30
Vidite, pre neko veèe
John je iznosio smeæe napolje.

:01:34
Nastavio je da prosipa stvari
van kontejnera.

:01:37
I to me je--
Poèela sam da razmišljam...

:01:42
kako kanta za ðubre
proizvodi ðubre...

:01:46
i nastavlja da proizvodi ðubre.
:01:48
I nastavlja da se preliva.
:01:50
I šta bi ste uradili
da pokušate da zaustavite nešto tako?

:01:56
I da li vidite neku šemu u tome?

prev.
next.