Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:01:03
Jednog dana neæemo imati
gde da smestimo sav taj otpad.

:01:07
Poslednji put
kada sam se oseæala ovako...

:01:11
je kada je ona barka bila nasukana...
:01:14
i plutala oko ostrva,
i niko nije znao za to.

:01:19
- Da li se seæas toga?
- Da, seæam se.

:01:23
Da li imate neku ideju
šta je moglo da aktivira tu vašu brigu?

:01:27
Da.
:01:30
Vidite, pre neko veèe
John je iznosio smeæe napolje.

:01:34
Nastavio je da prosipa stvari
van kontejnera.

:01:37
I to me je--
Poèela sam da razmišljam...

:01:42
kako kanta za ðubre
proizvodi ðubre...

:01:46
i nastavlja da proizvodi ðubre.
:01:48
I nastavlja da se preliva.
:01:50
I šta bi ste uradili
da pokušate da zaustavite nešto tako?

:01:56
I da li vidite neku šemu u tome?
:02:01
- Kako to mislite?
- Pa--

:02:03
Prošle nedelje smo prièali o vašoj opsesiji
vrstama avionskih nesreæa.

:02:08
Sada prièamo o vašoj brizi
o problemu ðubreta.

:02:11
Da, pa?
:02:13
Pa, ako razmislite o tome,
mislim da æete uvideti...

:02:16
da je objekat vaše opsesije
isti...

:02:20
nešto negativno
nad èime nemate kontrolu.

:02:25
Da.
:02:26
Ali, koliko ljudi ima...
:02:29
sa opsesijom kako su velike
i sreæne stvari?

:02:34
Možda ih ima,
ali ne mislim da su na terapiji.

:02:38
Bilo kako...
:02:41
biti sreæan nije uvek tako dobro.
:02:44
Poslednji put kada sam bila stvarno sreæna...
:02:47
sam se toliko ugojila.
:02:50
Mora da sam nabacila bar 25 funti.
:02:53
Mislila sam da æe se John šlogirati.
:02:59
- Pa, o èemu toliko brineš?
- U šta ja gledam ovde?


prev.
next.