Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:04:01
Pomeri mi Kirkland za Petak, u 1:30.
:04:07
- Da, gospodine.
- U redu.

:04:17
Da li i dalje skrivaš
svoje misli od John-a?

:04:20
Da.
:04:22
Da li se plašiš njegove reakcije, ili misliš
da je glupo što misliš o tim stvarima?

:04:26
Nije to. Samo--
:04:28
- U stvari, ja sam trenutno ljuta na njega.
- Zašto?

:04:31
Pozvao je njegovog prijatelja sa koledža
da bude kod nas neko vreme...

:04:31
Pozvao je njegovog prijatelja sa koledža
da bude kod nas neko vreme...

:04:35
i nije me èak ni pitao.
:04:37
Pristala bih, naravno...
:04:40
ali bilo bi lepo da
me je samo pitao.

:04:44
Šta vas u tome uznemirava?
:04:47
Mislim da me to ljuti
zato što nemam opravdanje za to što me ljuti.

:04:52
To je njegova kuæa.
On plaæa hipoteku.

:04:55
Da, ali on je tražio od tebe
da napustiš svoj posao...

:04:57
i da radiš kuæni posao.
:04:59
Da. Ja radim kuæni posao.
To je istina.

:05:02
Pošto ovog neoèekivanog
gosta ne podnosiš...

:05:05
kako stoje stvari sa John-om?
:05:08
One su u redu.
:05:10
Sem što prolazim kroz neke stvari
kada ne želim da me dodirne.

:05:14
Kada si prvi put
doživela taj oseæaj?

:05:18
Pa, prošle nedelje.
:05:20
Ne znam. Samo--
:05:22
Dobijem taj stvarno èudan oseæaj i...
:05:27
jednostavno ne želim da me dodirne.
:05:30
Pre nego što dobiješ taj oseæaj...
:05:32
da li ti je prijatno
u tvom fizièkom kontaktu sa John-om?

:05:36
O, da. Naravno. Da.
:05:40
Sem što-- Pa--
:05:44
Nikada nisam bila
baš za seks.

:05:47
Mislim...
:05:48
Volim ga i sve to,
ali, znate veæ...

:05:53
Jednostavno, mislim da to nije
neka velika stvar.

:05:57
Ne bi mi nedostajao,
znate, i tako to.


prev.
next.