Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:07:04
Po tvojoj reakciji
shvatam da nikad nisi masturbirala.

:07:14
Pa...
:07:16
Pokušala sam jednom.
:07:18
Izgledalo mi je tako glupo.
:07:22
Ne znam.
:07:24
Izgledalo mi je tako glupo.
:07:27
Onda sam brinula da me moj umrli
deda možda posmatra.

:07:35
Oh, jednostavno je izgledalo tako glupo.
:07:37
Pogotovo kada ne znam
šta da uradim sa svim ovim ðubretom.

:07:40
Znaèi, ti si to u skorije vreme pokušala?
:07:45
Pa, kao skoro...
:07:48
ali ne baš stvarno skoro.
:07:53
Ja jednostavno nisam za to
da imam gosta u kuæi.

:08:03
Moram da idem na posao.
:08:06
Moram da se vratim u kancelariju.
:08:09
Danas dobijam samo jednom?
Baš uzbudljivo.

:08:14
Veæ sam preskoèio jedan sastanak.
Moram da se vratim.

:08:18
Vidi, John...
:08:20
ako želis da ides, idi.
:08:23
Moj život ne napreduje
na ovim našim malim skupovima.

:08:27
Ne laskaj sebi.
:08:31
Nemam oseæaj da me tretiraš
kao deèje rukavice, Cyn.

:08:34
Reci mi šta stvarno oseæaš.
:08:37
Slušaj, prijatelj mi dolazi u grad--
:08:39
moj stari prijatelj
koga nisam video godinama.

:08:44
Po onome što mogu da kažem,
mislim da je malo izgubljen.

:08:49
Mislim da æu morati da provedem
malo vremena sa njim.

:08:53
Aha. Što znaèi da æemo morati da o'ladimo
neko vreme?

:08:57
Da.
-Da.


prev.
next.