Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:08:03
Moram da idem na posao.
:08:06
Moram da se vratim u kancelariju.
:08:09
Danas dobijam samo jednom?
Baš uzbudljivo.

:08:14
Veæ sam preskoèio jedan sastanak.
Moram da se vratim.

:08:18
Vidi, John...
:08:20
ako želis da ides, idi.
:08:23
Moj život ne napreduje
na ovim našim malim skupovima.

:08:27
Ne laskaj sebi.
:08:31
Nemam oseæaj da me tretiraš
kao deèje rukavice, Cyn.

:08:34
Reci mi šta stvarno oseæaš.
:08:37
Slušaj, prijatelj mi dolazi u grad--
:08:39
moj stari prijatelj
koga nisam video godinama.

:08:44
Po onome što mogu da kažem,
mislim da je malo izgubljen.

:08:49
Mislim da æu morati da provedem
malo vremena sa njim.

:08:53
Aha. Što znaèi da æemo morati da o'ladimo
neko vreme?

:08:57
Da.
-Da.

:09:03
Želeo bih da prekineš
sa onim tvojim sankerskim poslom.

:09:05
Zašto?
:09:07
Jednostavno mrzim da pomišljam
kako ti se svi ti momci nabacuju.

:09:12
To mogu da podnesem.
:09:14
Siguran sam.
:09:16
Pored toga, lova je dobra...
:09:19
a neki od momaka su slatki.
:09:21
A ti nisi u poziciji
da budeš ljubomoran.

:09:25
Ko je rekao da sam ljubomoran?
:09:27
Ja sam.
:09:32
Znaš...
:09:34
želela bih da ponekad
ono radimo u tvojoj kuæi.

:09:37
Moram da priznam da od same ideje
da to radimo u sestrinom krevetu...

:09:40
dobijam perverzan oseæaj.
:09:47
Poželim da izaðem napolje
i da svima kažem da je Ann vašljiva gnjida.

:09:53
Prelepa, Popularna
Ann Bishop Millaney.


prev.
next.