Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
da ostanem ovde dok
ne naðem neko mesto.

:14:03
Zar ga nisi--
:14:04
- Zar ga nisi poznavao dobro?
- O, ne. Poznavao sam ga ja veoma dobro.

:14:08
John i ja...
:14:11
smo veoma slièni.
:14:13
Zaista?
:14:17
U to mi je teško da poverujem.
Za sada izgledaš tako razlièito.

:14:23
Da. I ja sam zamišljao da
smo sada veoma razlièiti.

:14:28
- Mislim da sam konaèno spreman da iskoristim kupatilo.
- U redu.

:14:50
Graham... moram da ti kažem...
:14:51
umalo nisam pozvao
policiju kada sam te video danas.

:14:54
Rekao sam sebi, "Nije moguæe
da je to onaj isti èovek...

:14:58
koji je držao privatni servis iza kapele."
:15:03
- Tamo si ranije radio?
- Da.

:15:05
Svi imaju prošlost,
i to je bila moja.

:15:08
Pa, šta ti je sa odeæom?
:15:11
Neko je umro ili--
:15:14
- Izvini. Da li sam--
- Ne.

:15:17
Niko nije umro.
:15:20
- Pa--
- Mislim--

:15:22
Šta misliš šta bi Grci mislili
o ovoj više mraènoj odeæi?

:15:28
Ne znam.
:15:31
Veèera je bila veoma dobra.
:15:33
Da! Nije bila loša dušo.
:15:35
Ann obièno presoli jelo.
:15:39
Ali veèeras je bilo baš--
Uvek joj govorim...

:15:41
"Uvek možeš da dodaš još,
ali nemožeš da oduzmeš."

:15:45
Da. To govoriš, zar ne?
:15:48
Znaèi, ti imas porodicu ovde?
:15:51
Majka, otac. Moja sestra.
:15:54
Stariju ili mlaðu?
:15:56
Mlaðu.

prev.
next.