Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Da li ste bliske?
:16:03
Izvini-- Opet sam previše radoznao.
Izvinite.

:16:06
Da li si bio previše
radoznao i ranije?

:16:09
Da baš sam ranije ovog popodneva
rešetao Ann o vašem braku.

:16:11
- Kako je bilo?
- Pa-- Veoma dobro.

:16:18
Znaèi, pitao sam te za tvoju sestru.
:16:21
Da. Pa.
:16:24
Slažemo se. Samo što----
:16:29
Pa,mislim da je ekstravagandna osoba.
:16:35
Mislim da je previše buèna.
:16:37
Ona se verovatno ne bi složila sa tim.
:16:41
Ne. Definitivno se ne bi složila.
:16:45
Znaèi, da vidimo.
:16:47
Da li æeš se videti sa
Elizabeth dok si ovde?

:16:49
Neznam.
:16:53
- Ko je Elizabeth?
- Devojka sa kojom je Graham izlazio u školi--

:16:56
U stvari, posle epizode sa kapelom.
:16:59
Ona i dalje živi ovde,
koliko znam.

:17:06
Graham i ja smo prièali
o današnjim stanovima.

:17:09
Rekla sam mu da ima stvarno
lepih stanova u Garden Districts (ulica).

:17:13
Imaju veoma lepe stanove sa garažama--
:17:17
- Tamo ima dosta kriminala.
- Ma hajde John. To nije istina.

:17:21
Ne znam kakvo mesto ti tražiš...
:17:23
ali ima dosta studijskih
stanova bilo gde drugde.

:17:27
Izvini?
:17:30
Ne, sve što trenutno
imam jeste jedan kljuè.

:17:32
Sve što posedujem je u kolima.
:17:34
Ja jednostavno--
Volim da tako bude.

:17:37
Ako nabavim stan,
onda su to dva kljuèa.

:17:40
Ako naðem posao,
moraæu da otvaram i zatvaram..

:17:44
A to je još više kljuèeva.
Znaš, kupovanje još stvari.

:17:45
Onda æu se bojati
da se ne pohabaju.

:17:48
Onda æu imati još više kljuèeva.
:17:50
Jednostavno volim da imam
samo jedan kljuè. Èisto je.

:17:52
Nemoraš da brineš da æeš da ih izgubiš.
Ja uvek gubim svoje kljuèeve.

:17:55
Otarasi se kola
kad budeš nabavio stan.

:17:57
- Ne. Volim da imam kola.
-I dalje æeš imati jedan kljuè.


prev.
next.