Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:17:06
Graham i ja smo prièali
o današnjim stanovima.

:17:09
Rekla sam mu da ima stvarno
lepih stanova u Garden Districts (ulica).

:17:13
Imaju veoma lepe stanove sa garažama--
:17:17
- Tamo ima dosta kriminala.
- Ma hajde John. To nije istina.

:17:21
Ne znam kakvo mesto ti tražiš...
:17:23
ali ima dosta studijskih
stanova bilo gde drugde.

:17:27
Izvini?
:17:30
Ne, sve što trenutno
imam jeste jedan kljuè.

:17:32
Sve što posedujem je u kolima.
:17:34
Ja jednostavno--
Volim da tako bude.

:17:37
Ako nabavim stan,
onda su to dva kljuèa.

:17:40
Ako naðem posao,
moraæu da otvaram i zatvaram..

:17:44
A to je još više kljuèeva.
Znaš, kupovanje još stvari.

:17:45
Onda æu se bojati
da se ne pohabaju.

:17:48
Onda æu imati još više kljuèeva.
:17:50
Jednostavno volim da imam
samo jedan kljuè. Èisto je.

:17:52
Nemoraš da brineš da æeš da ih izgubiš.
Ja uvek gubim svoje kljuèeve.

:17:55
Otarasi se kola
kad budeš nabavio stan.

:17:57
- Ne. Volim da imam kola.
-I dalje æeš imati jedan kljuè.

:18:01
Kola su važna.
Moraš da budeš mobilan.

:18:04
U sluèaju da moraš da
odeš iz nekog mesta u žurbi?

:18:07
Ili da odem do
nekog mesta u žurbi.

:18:11
Izvinite me.
:18:18
- Da li vam treba pomoæ?
- Ne, stvarno.

:18:20
U redu sam.
Nema puno toga da se uradi.

:18:29
Da li plaæaš porez?
:18:32
Da, plaæam porez.
Na šta si mislio?

:18:35
Ako ne plaæaš porez, lažov si.
Ja nisam lažov.

:18:39
Lažovi su druga najniža
ljudska biæa na planeti.

:18:43
- Koji su prvi?
- Advokati.

:18:46
O. To si ti dušo.
:18:52
Annie, zašto ti i Graham
ne odete u lov na stanove?

:18:55
Pokaži mu kako se grad promenio.
:18:58
- Ne smeta ti?
- Ne, voleo bih.


prev.
next.