Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
Kola su važna.
Moraš da budeš mobilan.

:18:04
U sluèaju da moraš da
odeš iz nekog mesta u žurbi?

:18:07
Ili da odem do
nekog mesta u žurbi.

:18:11
Izvinite me.
:18:18
- Da li vam treba pomoæ?
- Ne, stvarno.

:18:20
U redu sam.
Nema puno toga da se uradi.

:18:29
Da li plaæaš porez?
:18:32
Da, plaæam porez.
Na šta si mislio?

:18:35
Ako ne plaæaš porez, lažov si.
Ja nisam lažov.

:18:39
Lažovi su druga najniža
ljudska biæa na planeti.

:18:43
- Koji su prvi?
- Advokati.

:18:46
O. To si ti dušo.
:18:52
Annie, zašto ti i Graham
ne odete u lov na stanove?

:18:55
Pokaži mu kako se grad promenio.
:18:58
- Ne smeta ti?
- Ne, voleo bih.

:19:00
I ja bih to volela.
Hajde da to uradimo.

:19:02
U redu.
Može sutra?

:19:04
- To bi bilo odlièno.
- Dobro.

:19:09
Jedan kljuè, ha?
:19:12
Odlièna ideja.
:19:23
- Da.
- Cyndy, ovde John.

:19:26
Naðimo se u mojoj kuæi
za taèno jedan sat.

:19:29
Pravi si šljam.
:19:31
Biæu tamo.
:19:39
Kao što vidite,
ima dosta mesta za dvoje.

:19:44
Ne, biæu samo ja.
:19:46
Nema žurke u dvoje?
:19:48
Ne.
:19:50
Možete da okaèite
zavesu za tuširanje.

:19:53
Stavite nešto u kadu
da se ne biste okliznuli i pali.

:19:57
Rekli ste $350?
:19:59
Da.
Plus dva meseca unapred.


prev.
next.