Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:19:00
I ja bih to volela.
Hajde da to uradimo.

:19:02
U redu.
Može sutra?

:19:04
- To bi bilo odlièno.
- Dobro.

:19:09
Jedan kljuè, ha?
:19:12
Odlièna ideja.
:19:23
- Da.
- Cyndy, ovde John.

:19:26
Naðimo se u mojoj kuæi
za taèno jedan sat.

:19:29
Pravi si šljam.
:19:31
Biæu tamo.
:19:39
Kao što vidite,
ima dosta mesta za dvoje.

:19:44
Ne, biæu samo ja.
:19:46
Nema žurke u dvoje?
:19:48
Ne.
:19:50
Možete da okaèite
zavesu za tuširanje.

:19:53
Stavite nešto u kadu
da se ne biste okliznuli i pali.

:19:57
Rekli ste $350?
:19:59
Da.
Plus dva meseca unapred.

:20:08
U redu.
Da li æete iznajmljivati mesec za mesecom?

:20:10
Ne za $350.
:20:12
Kako bi bilo za $400?
:20:20
Mogu da živim sa tim.
:20:22
- U redu. Dogovoreno.
- U redu.

:20:24
- Spremna?
- Dobro.

:20:40
Ovamo.
:20:56
Pa, zar nisi kao slika?

prev.
next.