Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:20:08
U redu.
Da li æete iznajmljivati mesec za mesecom?

:20:10
Ne za $350.
:20:12
Kako bi bilo za $400?
:20:20
Mogu da živim sa tim.
:20:22
- U redu. Dogovoreno.
- U redu.

:20:24
- Spremna?
- Dobro.

:20:40
Ovamo.
:20:56
Pa, zar nisi kao slika?
:21:25
Pa, da li ti se sviða?
:21:30
Predivno je.
:21:33
Da li je za mene?
:21:36
Da. Za tebe je.

prev.
next.