Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:21:25
Pa, da li ti se sviða?
:21:30
Predivno je.
:21:33
Da li je za mene?
:21:36
Da. Za tebe je.
:22:01
Da li je ovo za mene?
:22:04
Da. Za tebe je.
:22:28
Ti si zapanjujuæa.
:22:42
Mogu li da ti kažem nešto lièno?
:22:47
Na tebi je da odluèis.
Mogu li da ti kažem nešto lièno?

:22:50
Da.
:22:56
Ti moraš meni prvo.

prev.
next.