Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:22:01
Da li je ovo za mene?
:22:04
Da. Za tebe je.
:22:28
Ti si zapanjujuæa.
:22:42
Mogu li da ti kažem nešto lièno?
:22:47
Na tebi je da odluèis.
Mogu li da ti kažem nešto lièno?

:22:50
Da.
:22:56
Ti moraš meni prvo.
:23:07
Mislim da--
:23:09
Mislim da je seks precenjen.
:23:12
Mislim da ljudi daju
previše važnosti tome.

:23:16
I mislim da je ona stvar da
žene žele to isto kao i muškarci glupost.

:23:20
Mislim, žene ga žele, samo ne iz istog
razloga iz koga muškarci misle da žele.

:23:26
I-- Poèinje da mi se vrti u glavi od toga.
:23:30
- Da li razumeš šta--
- Da.

:23:35
Da. Seæam se da sam negde proèitao...
:23:40
da muškarci nauèe da
vole osobu koja ih privlaèi...

:23:46
i da žene postaju sve
više i više privlaène...

:23:50
osobi koja je voli.
:23:54
Bože. To je predivno.
:23:58
To je stvarno predivno.

prev.
next.